นโยบายทางธุรกิจ

• บริษัท สไมล์เวนดิ้ง จำกัด

บริษัทมีความมุ่งมั่น ในการขายและให้การบริการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และต้องการนำประโยชน์รายได้มาสู่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าอย่างแท้จริง
ด้วยประสบการณ์ การทำงานด้านนี้กว่า 10 ปี ลูกค้า ปีละกว่า 5000 ราย ที่ใช้บริการ และ กลับมาซื้อกลายเป็นลูกค้าประจำอีก มากมาย
เราจึงยึดมั่นว่า จะดูแล และให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ทุกๆราย